Over Dé Senaat van hét CAVV

Het dagelijks bestuur van het Corps Adspiranten Verkeersvlieger wordt uitgevoerd door dé Senaat, bestaande uit vijf studenten die zich gedurende onbepaalde tijd inzetten voor de vereniging. De Senaat wordt door de ALV gekozen om het verenigingsbeleid te waarborgen en de belangen van de leden van hét CAVV te behartigen. Dit doet zij onder meer door contact te onderhouden met de directie van de KLM Flight Academy, de ontspanning voor de leden te bevorderen en de sociale band tussen de leden te verstevigen. Daarnaast is dé Senaat een centraal aanspreekpunt voor al haar leden en commissies. Hierbij borduurt dé Senaat voort op het verenigingsbeleid, de statuten, het HR en actuele ontwikkelingen.

De huidige Senaat heeft zich als volgt geconstitueerd:

Senaatsleden

Profielfoto Huisbaas Bob

Cees van der Stelt - Voorzitter


Profielfoto Woknok

Hanna de Vries - Secretaris

Profielfoto K

Tim Akker - Penningmeester

Profielfoto Fritsmeister

Gijs Bodzinga - Commissaris O&O

Profielfoto Famke Louise

Zoë de Bruijn - Commissaris Sport